قفسه های موبایل
منتشرشده در قفسه های امنیتی

قفسه های موبایل

قفسه های الکترونیکی موبایل که به میکرو چیپ مجهز می باشند کار را برای همه راحت کرده است. این قفسه ها با لحاظ نظر کاربر در ابعاد و تعداد قفسه ها برای ورودیهای ادارات و یا ساختمانها قابل سفارش می باشد.

این قفسه ها به صورت الکترو استاتیک رنگ آمیزی شده و در رنگهای زرد و نقره ای قابل ارائه است.

دستگیره های زیبا همراه قفل الکترو مغناطیسی و الکترو مکانیکی نصب شده در آن به هیچ وجه خراب نمی شوند و هر قدرچقدر تعداد قفسه ها زیاد باشد کلید هر قفسه نمی تواند قفل دیگرقفسه ها را باز کند.
این قفسه ها نیاز به اپراتور ندارد و توسط کاربر استفاده می شو . در صورت لزوم و یا گم شدن کلید هر یک از قفسه ها فقط با ارائه شماره آن قابل باز یافت است.
کلید اصلی سیستم قابلیت باز کردن کلیه قفسه ها را دارد و این قفسه ها با پشتیبانی UPS بدون هیچگونه توقفی کار می کنند .

اطلاعات بیشتر