دربها

دربها

دربهای محوطه کشتی سازی
دربهای محوطه کشتی سازی برای جلوگیری از نفوذ هوا و گرد و غبار در مناطق بسیار بزرگ طراحی شده می شود. این دربها می تواند بخشی از ساختمان باشد ،…
دربهای دروازه ای بزرگ (آشیانه ای)
دربهای آشیانه ای سازه های متحرکی هستند که در جاهائیکه ماشین آلات بسیار حساس مثل هواپیما و یا هلیکوپتر در آن نگهداری می شود مورد استفاده قرار گرفته و باز…