بازرسی های رباتیک

بازرسی های رباتیک

روبات دریایی
روبات زیر آبی در دو مدل بی سیم و سیم دار طراحی و ارائه می گردد. این روبات با دارا بودن سیستم سونار قابلیت کشف انواع موجودات زنده و اجسام…
روبات کنترل خط لوله
ظرفیت بالای نگه داشتن شارژبرای عملکرد طولانی مدت از نقاط قوت این روبات است، ویژگی ثبت داخلی آن اجازه می دهد که اطلاعات را بعدآ" دردفتر باز خوانی کرد. این…