سیستم جستجوی زیر خودرو با دوربین دستی
منتشرشده در اسکنر

سیستم جستجوی زیر خودرو با دوربین دستی

این سیستم امنیتی برای ورودی مکانهای نظامی وادارات دولتی ویا مکانهای خصوصی مهم که حفاطت بالایی برای آن مد نظر است طراحی شده است. طراحی ارگانیک و قابل حمل این محصول کار با آن را در همه شرائط امکان پذیر می کند. این محصول مجهز به چراغ داخلی بوده تا سیستم تصویر برداری آن نقاط کور را حذف کند به طوری که  کاربر بتواند تصویری روشن و واضح و کامل از زیر خودرو داشته باشد.