سیستمهای سیار اسکن زیر خودرو
منتشرشده در اسکنر

سیستمهای سیار اسکن زیر خودرو

کارائی این نوع سیستم مشابه با سیستم توکار است. این سیستم در روی زمین و در زمان کوتاهی در ورودی های محل هائی که حفاری در آن غیر ممکن است نصب می گردد. در صورت لزوم این سیستم به راحتی برای انتقال و  نصب در محل دیگر قابل جمع آوری است. شکل این سیستم شبیه رمپ است واز فولاد زد زنگ ساخته می شود . رمپ ساخته شده برای این سیستم در مقابل با وزن اکسل تا 40 تن مقاومت می نماید.

سایر مشخصات فنی تصویر برداری مانند سیستم اسکن زیر خودرو ثابت (تو کار) است.

اطلاعات بیشتر