سیستم اسکن زیر خودرو
منتشرشده در اسکنر

سیستم اسکن زیر خودرو

سیستم اسکن زیر خودرو به صورت کاملا خودکار عمل میکند . اسکنر توسط آشکارسازهای فلز به صورت خودکار خودرو را  شناسایی کرده و پردازش می نماید. تصویر زیر خودرو با قرائت پلاک خودرو شروع شده و با نمایش تصویر جلوی خودرو ذخیره این  اطلاعات که کمتر از 2 ثانیه قبل از عبور خودروبه طول می انجامد .بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است.
در روش های مرسوم در سایر سیستمها، خودروابتدا باید متوقف شده و توسط پرسنل و با آینه دستی و یا  دوربین ،زیرخودرو جستجو گردد.در حالیکه امنیت محل و خودروهای اطراف در مخاطره می باشند. این گونه روشها بسیار کند و مبتنی بر توجه و تمرکز عوامل،و معمولا بدون جزئیات می باشد. درسیستم اسکن زیرخودرو طراحی شده توسط Madoors هیچگونه نیازی به توقف خودرو نیست و همچنین نیازی به نزدیک شدن به خودرونیزوجود  نخواهد نداشت  و به همین دلیل از هر گونه ترافیک سنگین پشت آن جلوگیری می گردد. در ضمن کاربر سیستم در کابین خود در امنیت کامل بسر برده و خودروها بدون آنکه سرنشینان آن متوجه شوند تصویر برداری می گردند. تصاویر برداشتن توسط این سیستم بسیار دقیق و واضح می باشد.

مشخصات فنی :

دمای عملکرد : 50+ الی20- درجه
قدرت باز و بسته شدن : تا یک میلیون بار
قابلیت تصویر برداری : با سرعتهای 10 الی 80 کیلومتر در ساعت
کیفیت تصویری : 2048*2/4096*2 Pixel
ولتاژکارکرد :220 ولت

تصاویر خودرو می تواند توسط اشعه مادون قرمز، تصاویر به صورت سیاه و سفید، نگاتیو و یا معمولی گرفته شود.
در این سیستم می توان تصاویر خودروهای رفت وبرگشت شده به یک محل را با یکدیگر توسط تکنیک UVMS مقایسه کرد و هر گونه تغییر تصویر را در دو تصویر به صورت گزارش در اختیار کاربر قرار داد.

اطلاعات بیشتر