نمایشگاه بین المللی IPAS 2015
07 مهر 1394 منتشرشده در اخبار

نمایشگاه بین المللی IPAS 2015

شرکت ایستا تجهیز زاگرس مقدم بازدید کنندگان محترم را جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی IPAS 2015 را از تاریخ 13 الی 16 مهر ماه در محل مصلی تهران غرفه B41 گرامی می دارد.